Пошук та розвідка родовищ вуглеводнів

Пошук та розвідка родовищ вуглеводнів

 • вивчення та аналіз геологічних перспектив району робіт, проведених геолого-розвідувальних робіт;
 • перегляд результатів геолого-розвідувальних робіт з огляду нових інтерпретаційних моделей та уявлень про геологічну будову;
 • рекомендації на подальші геолого-розвідувальні роботи (додаткове вивчення території геофізичними методами, буріння, дослідно-промислова розробка і т.д.);
 • постановка запасів вуглеводнів на баланс та їх захист у відповідності до законодавчих норм.

Інтерпретація даних сейсморозвідки та інших методів польової геофізики

Пористість під відбиваючим горизонтом

Пористість під відбиваючим горизонтом

Тонкошарувата модель через свердловини

Тонкошарувата модель через свердловини

Відносна глинистість під відбиваючим горизонтом

Відносна глинистість під відбиваючим горизонтом

Прогноз глинистості по фрагменту кубу та по профілю через свердловину

Прогноз глинистості по фрагменту кубу та по профілю через свердловину

Перегляд результатів геолого-розвідувальних робіт з огляду нових інтерпретаційних моделей та уявлень про геологічну будову

 • Літологічне розчленування і кореляція розрізів свердловин;
 • Виділення та оцінка характеру насичення колекторів ;
 • Визначення фільтраційно-ємнісних властивостей пластів;
 • Аналіз колекторів складної будови, що можуть мати промислове значення;
 • Інтерпретація матеріалів каротажу старого фонду свердловин із застосуванням нових методик та підходів.
 • Побудова петрофізичних моделей, обґрунтування та визначення параметрів пластів за даними геофізичних досліджень свердловин (ГДС) для підрахунку запасів вуглеводнів об’ємним методом;
 • Інтерпретація даних ГДС-контролю за допомогою ітераційного процесу ;
 • Параметричне забезпечення сейсморозвідки та підготовка вхідних параметрів за даними ГДС для моделювання процесу ГРП;
 • Створення 3D геологічних моделей родовищ та прогноз фільтраційно-ємнісних властивостей і характеру насичення на основі даних ГДС.
 • Експертизи зведених заключень ГДС та геолого-економіної оцінки запасів вуглеводнів в цілому.

ХОЧЕТЕ ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ?

ЗАВАНТАЖТЕ ПРЕЗЕНТАЦІЮ