Геолого-промисловий моніторинг розробки родовища

Пошук та розвідка родовищ вуглеводнів

  • Аналіз та систематизація вихідних даних, створення бази даних
  • обробка та інтерпретація сейсмічних досліджень
  • аналіз кернового матеріалу, каротажу, результатів досліджень та випробувань свердловин
  • деталізована кореляція свердловин
  • фаціальний аналіз
  • геологічне моделювання
  • PVT моделювання
  • гідродинамічне моделювання, відтворення істрорії розробки та узгодження з геологічною моделлю
  • проектування технологічних рішень
  • постійне оновлення бази даних та моніторинг процесу розробки

Cтворення постійно-діючих геолого-технологічних моделей

Розподіл фільтраційно-ємнісних властивостей в резервуарі за даними ГДС, сейсморозвідки, буріння

Пористість під відбиваючим горизонтом

Відносна глинистість під відбиваючим горизонтом

Карта розподілу залишкових запасів

Карта розподілу залишкових запасів

Карта розподілу залишкових запасів на кінець прогнозного періоду

Карта розподілу залишкових запасів на кінець прогнозного періоду

Коефіцієнт вилучення газу за різними варіантами

Коефіцієнт вилучення газу за різними варіантами

Накопичений видобуток газу

Накопичений видобуток газу, млн м3

ХОЧЕТЕ ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ?

ЗАВАНТАЖТЕ ПРЕЗЕНТАЦІЮ