law_6-compressor

Наша мета:

– Визнання Компанії в якості надійного, відкритого і постійного партнера, здатного задовольнити і перевершити очікування Замовника.

Політика Компанії:

– Реалізація нових підходів до пошуку та експлуатації родовищ для збільшення видобутку вуглеводнів.
– Виконання вимог замовників, забезпечення задоволення їх потреб і очікувань, та формування у них довіри до результатів наших робіт підтвердженням їх на практиці.

ГЕО-ДЕЛЬТА КБ засноване в 1995 році, як Компанія для надання повного циклу геолого-геофізичних послуг на нафтогазовому ринку, від пропозиції перспективної ділянки до закінчення експлуатації родовища.

Наші можливості. Компанія пропонує сучасні підходи та методи у вирішення геологічних задач з залученням передових технологій в сферах:

  • пошук та розвідка родовищ вуглеводнів;
  • збільшення видобутку на відкритих родовищах;
  • геолого-промислового моніторингу розробки родовища.

Професіоналізм та якість. Багаторічний досвід роботи Компанії на нафтогазовому ринку, залучення до виконання робіт висококваліфікованих спеціалістів різних геологічних напрямків, в комплексі з індивідуальним підходом до конкретно поставленої задачі дозволяє Замовнику отримувати достовірні результати про об’єкт досліджень на високому науково-методичному та технічному рівні.

Ми впевнено гарантуємо високу якість та достовірність наших робіт, необхідних для проходження державних експертиз по вітчизняним та міжнародним стандартам.

Наші переваги. Оперативність при виконанні завдань, висока якість робіт та гнучка цінова політика, оптимальне поєднання традиційних методик, виробничого досвіду і сучасних наукових досягнень.

Ми впевнені, що наші Замовники збільшують свою конкурентоздатність через достовірність і якість наших результатів.

Ми орієнтовані на плідне та взаємовигідне співробітництво.